Ziekteverzuimpreventie en -begeleiding

Ziekteverzuimpreventie

en -begeleiding

Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben. Soms is het effectief om de bedrijfsarts actie te laten nemen, soms is de manager de aangewezen persoon, of anderen. Door de juiste middelen in te zetten, kan het verzuim op een passende manier worden aangepakt.

Om ziekteverzuim op de juiste manier aan te pakken, is inzicht nodig in de cijfers. Is er veel langdurig verzuim, of verzuimen medewerkers juist korter, maar vaker? Zijn er specifieke momenten aan te wijzen wanneer er extra wordt verzuimd? Met de antwoorden op dergelijke vragen, kan een start worden gemaakt met de juiste aanpak van het verzuim.

Organisaties zullen altijd te maken krijgen met ziekteverzuim: mensen worden nu eenmaal wel eens ziek. Ook zijn er schommelingen in de tijd: in de winter is het verzuim vaak hoger dan in de zomer.

Als uit de gegevens blijkt dat de verzuimduur gemiddeld hoog is (bijvoorbeeld gemiddeld meer dan 7 dagen), kan er sprake zijn van uitval door ernstige lichamelijke of geestelijke klachten. Maar het kan zijn dat de werksfeer niet optimaal is of dat er stresssituaties zijn op het werk. Dat brengt mensen er toe om langduriger te verzuimen.

Een hoge verzuimfrequentie (van 1,8 of meer) kan duiden op het opnemen van baaldagen, gebrekkig toezicht of weinig betrokkenheid van management en medewerkers bij de organisatie.
Hoe dieper u in de verzuimgegevens duikt, hoe dichter u komt bij individuele gevallen. Zo kan soms blijken dat een hoog verzuim veroorzaakt wordt door enkele personeelsleden in een organisatieonderdeel. Maar ook kan blijken dat juist veel personeelsleden kortdurend verzuimen.

Verzuim voorkòmen is beter dan genezen
Hoe ‘soft’ het soms ook klinkt, een goed verzuimbeleid is essentieel voor de organisatie. Het geeft vooral ook duidelijkheid wie verantwoordelijk is bij ziekteverzuim, wat er wel en niet van medewerkers verwacht wordt en wat acceptabel is en wat niet.

Aandacht voor arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid heeft de volgende voordelen:

  • Een meer veilige, gezondere en leukere werkplek die leidt tot tevreden medewerkers en een prettige, innovatieve werksfeer
  • Vermindering van het ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit
  • Een betere werkplanning, met minder uitval, waardoor de productie meer constant wordt
  • De kwaliteit van producten neemt toe
  • Minder personeelsverloop, leukere werkgever waar mensen graag willen werken
  • Beter imago bij relaties en klanten
knielend_2