Werving en Selectie

Werving en Selectie

Sollicitatiecode
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) geeft al jaren de Sollicitatiecode uit. De NVP doet dat in samenspraak met de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van vakbonden en werkgeversorganisaties.

De NVP wil met de code een handvat bieden voor een ‘transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure’. Arbeidsorganisaties zijn niet verplicht om de sollicitatiecode toe te passen, maar de inhoud van de code wordt wel gezien als een algemeen aanvaarde norm voor een beschaafd verloop van de sollicitatieprocedure. De werkgevers- en werknemersorganisaties roepen hun leden dan ook op om de sollicitatiecode te hanteren. Het staat bedrijven vrij om de code naar eigen inzicht aan te passen aan de wensen en behoeften van de organisatie.

NVP Sollicitatiecode 2013.pdf

De juiste M/V op de juiste plaats
Enthousiast begint uw nieuwe medewerker in zijn/haar nieuwe baan. U besteedt veel tijd en energie aan het goed inwerken. Helaas, na een aantal maanden en meestal na het einde van de proeftijd lijkt de match toch minder geslaagd. Vakinhoudelijk zit het wel goed, maar met de persoon is er gewoon geen klik.

  • M/V oké kijkt verder dan alleen de expertise van een sollicitant.
  • U beoordeelt het beste zijn/haar vakinhoudelijke kwaliteiten,
  • M/V oké?! beoordeelt of hij/zij qua persoonlijkheid ook bij uw bedrijf past.
  • Kennen en kunnen kun je immers leren; aan iemands persoonlijkheid gaan sleutelen is erg rigoureus en een langdurige en kostbare investering.
samen