Werkzaamheden

Werkzaamheden:

 • Adviseren van directie en management bij alle voorkomende personele- en organisatorische vraagstukken
 • Analyse, rapportage en advies over huidig personeelsbeleid van de organisatie en afgeleide personeelsinstrumenten
 • Adviseren bij inrichten functieloongebouw van organisatie
 • Opstellen en/of herschrijven van functieomschrijvingen
 • Omzetten van functieomschrijvingen in een nieuw format, “indikken” van de tekst en samenvoegen van functies op junior, medior en senior niveau
 • Functieomschrijvingen indelen/waarderen volgens systeem van de omroep (Berenschot), zorg (FWG 3.0) en welzijn & maatschappelijke dienstverlening (MNT)
 • Updaten werving en selectiebeleid, vernieuwen/schrijven advertentieteksten
 • Adviseren bij werving en selectie, deelnemen aan selectiegesprekken en het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken
 • Adviseren bij brievenselectie
 • Deelnemen aan selectiegesprekken bij o.a. onderzoeker, communicatieadviseur, personeelsfunctionaris, stewardess, medewerker bediening, directeur, verenigingscoördinator, notulist, jurist, administrateur
 • Verzamelen en verwerken van alle kengetallen in Excel benodigd voor sociaal jaarverslag
 • Structureren van de administratieve processen binnen de afdeling
 • Vervangen manager P&O tijdens vakantie
 • Aanpassen en herschrijven personeelshandboek
 • Bij overgang van onderneming maken voorstel voor harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Onderzoek naar en implementatie van opting-in constructie voor zgn. freelancers
 • Formuleren van beleid over oproepovereenkomsten, schrijven van procedure voor exitinterviews en maken van een nieuwe sollicitantenvragenlijst
 • Beheer verzekeringsportefeuille, waaronder gewijzigde wetgeving per 1-1-2014 BeZaVa
 • Formuleren van beleid verzuim in het kader van Wet Verbetering Poortwachter, schrijven brochure voor medewerkers en handleiding voor leidinggevenden, organiseren workshop over verzuim voor management en directie en implementatie van beleid
 • Verzuimpreventie o.a. door voeren kort frequent verzuimgesprekken
 • Ondersteunen en adviseren bij verzuimmanagement en optreden als casemanager bij het re-integratie proces tijdens ziekte
 • Ontwikkelen van opleidingsbeleid en het maken van het daaruit voortvloeiende meerjaren opleidingsplan en opleidingsjaarplan
 • Adviseren van medewerkers over een te volgen opleiding/training
 • Bemiddelen en/of optreden als intermediair/gespreksleider bij conflicten tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en manager
 • Personeelszorg en – begeleiding
 • Coachen van medewerkers
 • Adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en medewerker bij gedwongen ontslag
 • Begeleiding bij beoordelingsgesprekken: optreden als gespreksleider en verslaglegging
 • Adviseren bij demotie van medewerker
 • Uitvoeren van alle P&O werkzaamheden over de volle breedte