Binden en Boeien

Binden en Boeien

Employability en mobiliteit

Ondernemingen worden voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Klanten en opdrachtgevers zijn veeleisend en wispelturig. Nieuwe technologieën geven meer mogelijkheden om producten en diensten beter en sneller te leveren, maar maken het werk ook gecompliceerder. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, zal de onderneming flexibel en wendbaar moeten zijn, met gemotiveerde goed opgeleide medewerkers die de organisatie steeds verder helpen te ontwikkelen.

Daarom is het aan te bevelen om aan employability en mobiliteit van het personeel te werken.
Employability is het beleid dat de organisatie hanteert om medewerkers flexibel en inzetbaar te houden, zodat zij een bijdrage blijven leveren aan de organisatiedoelstelling. Employability vergroot de inzetbaarheid van medewerkers en stimuleert de mobiliteit, zowel van de in-, door-, als uitstroom van personeel.

Voordelen van werken aan employability
Medewerkers worden breder inzetbaar als zij over meer kennis en vaardigheden beschikken. Als u investeert in de ontwikkeling van de medewerkers, zijn deze op hun beurt weer bereid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit vergroot de betrokkenheid bij de onderneming en de motivatie van het personeel.

Doordat medewerkers nieuwe kennis opdoen, kan de organisatie innovatiever zijn dan branchegenoten en daarmee op kwaliteit gaan concurreren. U kunt bovendien de juiste mensen behouden voor de organisatie, terwijl u daarnaast beter onderbouwd afscheid kunt nemen van personeel met de ongewenste vaardigheden. Als meer mensen de gewenste vaardigheden ontwikkelen, zal het bovendien minder nodig zijn om vroegtijdig mensen te ontslaan.

samen