Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Wie personeel in dienst neemt, zal daarvoor in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst opstellen. Een arbeidsovereenkomst legt de afspraken vast die u met de medewerker maakt. Strikt genomen is een arbeidsovereenkomst op papier niet noodzakelijk, want mondelinge afspraken zijn ook geldig. In de praktijk leggen de meeste organisaties afspraken wel schriftelijk vast.

Er zijn vele vormen van contracten, o.a.:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (= tijdelijk contract)
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (= vaste dienst)
 • Flexibele arbeidsovereenkomsten:
  • Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (= nul uren contract)
  • Overeenkomst met oproepclausule (= min/max contract)
  • Oproepcontract met voorovereenkomst
 • Stage contract
 • Detacheringsovereenkomst voor collegiaal in- en uitlenen.

M/V oké?! adviseert welke overeenkomst in uw situatie bij uw organisatie het beste past.

man